YAYINLAR
DC Baslemeli Raylı Ulaşım Sistemlerinin Simülasyonunda Hat Gerilimi Düşümlerinin Etkileri

Yazar(lar):

M T Söylemez

Konferans:

Uluslararası Demiryolu Sempozyumu (International Railway Symposium)

Yer:     

Ankara/İstanbul

Tarih:     

Aralık 2006

Anahtar Kelimeler:     

Rail Transit,Earthing,Rail Potential Control

Özet:     

Raylı ulaşım sistemlerinin tasarım ve analizinde simülasyon büyük bir önem taşımaktadır. Simülasyon inşa edilecek bir raylı sistemin güç kısmının boyutlandırılması, olası tasarım problemlerinin zamanında ortaya çıkarılması, işlemekte olan sistemlerde önerilen değişikliklerin uygunluğu ve optimizasyonu gibi pek çok önemli konuda kullanılarak tasarım maliyetlerinde önemli kazançlar getirebilmektedir. Ancak bu kazançların sağlanabilmesi için yapılan simülasyonun mümkün olduğunca az kabul altında gerçek sisteme yakın sonuçlar üretmesi gerekmektedir. Simülasyon sonuçlarını etkileyen önemli parametrelerden biri hatta kullanılan araçların cer kuvveti - hız karakteristikleridir. Bu konuyla ilgili olarak literatürde sıkça yapılan kabullerden biri ise bu karakteristiklerin hat geriliminden bağımsız olduğudur. Bu çalışmada yapılan bu tip kabullerin simülasyon sonuçları üzerindeki olası etkileri tartışılacaktır.