YAYINLAR
DC Beslemeli Raylı Sistemlerde Ray Geriliminin Kontrolü

Yazar(lar):

M T Söylemez, S Açıkbaş ve A Kaypmaz

Dergi:     

Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences

Cilt/No:     

14 / 3

Tarih:     

Aralık 2006

Sayfalar:

475-484

Anahtar Kelimeler:

Raylı Ulaşım, Topraklama, Ray Gerilimi Kontrolü, Kaçak Akımlar

Özet:     

Modern DC beslemeli raylı ulaşım sistemlerinin çoğu topraklama stratejisi olarak tamamıyle yüzen topraklamayı kullanırlar. Tamamıyle yüzen topraklamalı sistemlerle ilgili yakından bilinen bir problem dokunma gerilimlerinin tehlikeli derecede yüksek olabilmesidir. Raylar üzerindeki gerilimi azaltmak amaçlı çeşitli cihazlar bulunmaktadır. Bu cihazların büyük çoğunluğu belli bir gerilim eşiği aşıldığında doğrudan toprağa bağlantıyı sağlarlar. Bu makalede bu cihazların çalışma prensipleri verilmiş ve bu cihazlarla ilgili belirli parametrelerin erişilebilecek minimum dokunma gerilimlerine etkisi incelenmiştir.