YAYINLAR
Raylı Toplu Taşımada Enerji Tüketim Değerine Etki Eden Bazı Parametrelerin İncelenmesi

Yazar(lar):

S Açıkbaş and M T Söylemez

Konferans:

Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu (EVK 2007)

Yer:     

Kocaeli, Turkey

Tarih:

May 2007

Anahtar Kelimeler:

Raylı sistem, ivmelenme, işletme sıklığı, enerji tüketim

Özet:     

Raylı sistemlerin enerji verimliliği iyi bilinen konulardan biridir. Raylı toplu taşıma sistemlerinde ençok kullanılan enerji kaynağı elektriktir. Geniş raylı sistem ağına sahip raylı sistem işletmecileri kolaylıkla şehirdeki en büyük elektrik enerji tüketicisi olabilmektedir. Bu sebeble, bu sektörde enerji verimliğinin önemi artmaktadır. Bu ayrıca sürdürülebilir gelişme için önemli bir gereksinimdir.Trenlerin araç*km başına enerji tüketim değeri tren ağırlığı, işletme sıklığı, tren yardımcı güç tüketimi, maksimum izin verilen hızlanma ve frenleme ivmeleri gibi bir çok farklı parametrelere bağlıdır. Ayrıca cer gücü besleme sistemi konfigürasyonu, trafo merkezlerimin yerleşimi ve birbirine olan uzaklıkları, katener sisteminin direnci ve nominal güç besleme gerilimi bu orana etki etmektedir.

Bu çalışmada, bu parametrelerin bazılarının enerji tüketimi üzerine etkileri, bir çoklu tren ve çoklu hat DC raylı sistem simülatörü yardımıyla hesaplanarak, incelenecektir. Bu sonuçlar karşılaştırmalı tablolarda sunulacaktır.