YAYINLAR
Raylı Toplu Taşımada Enerji Verimliliği ve Katener Sistemlerinin Paralellenmesi

Yazar(lar):     

S. Açıkbaş ve M. T. Söylemez

Konferans:     

I. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu (EVK 2005)

Yer:     

Kocaeli

Tarih:     

Mayıs 2005

Anahtar Kelimeler:     

Enerji tasarrufu, Raylı Sistem, Cer Gücü, Jumper ile Paralelleme

Özet:     

Ülkemizde uzun süredir gerek devlet politikaları gerekse ekonomik sebepler ile ihmal edilmiş olan, ancak son yıllarda trafik sorununun aşılmasında başlıca yol olarak görülen raylı sistemlere yapılan yatırımlar artış göstermektedir.  Bu artış hem ana hat işletmeciliğinde hem de şehir içi toplu taşıma sistemlerinde görülmektedir.

Taşıma sistemleri içinde çevre dostu olarak tanımlanan raylı sistemler enerji kullanımı yönünden de oldukça verimli olarak kabul edilmektedir.  Gelişen teknolojilerle devamlı olarak bu sistemlerin enerji tüketimleri azalmıştır.  Bu değerleri daha da aşağıya çekebilmek için detaylı yeni yöntemler üzerinde çalışılmaktadır.

Bu makalede bir raylı sistemin genelinde yapılabilecek enerji tasarruf  yöntemleri verilecek, ardından cer gücü besleme sistemine özel durumlar bir raylı sistem simülasyon programı ile incelenecektir. Özellikle katener sistemlerinin paralel hale getirilmesinin enerji tüketimine etkileri göz önüne alınacaktır.