YAYINLAR
DC Beslemeli Raylı Ulaşım Sistemlerinin Simülasyonu

Yazar(lar):

M. T. Söylemez ve S. Açıkbaş

Konferans:

Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi

Yer:     

İstanbul

Tarih:     

Eylül 2005

Anahtar Kelimeler:     

Raylı sistemler, simülasyon, cer  gücü

Özet:     

Ülkemizde büyük şehirlerde dayanılmaz hale gelen trafik sorunları, fosil artığı yakıtlardan kaynaklanan çevre sorunları ve bunlarla bağlantılı olan ekonomik sorunlar önümüzdeki senelerde metro, hafif raylı sistem ve tramvay gibi raylı ulaşım sistemlerinin giderek artan bir yoğunlukla toplu taşımacılıkta kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Yapılan planlara göre önümüzdeki 20 senelik zarf içinde büyük şehirlerimizin önemli bir kısmı yaygın raylı sistem ağları ile donatılmış olacaktır. İlk yatırım maliyetleri son derece yüksek olan raylı ulaşım sistemlerinin ülkemiz ekonomisine getireceği yükü de düşünerek, yapılması planlanan hatlar için tasarımı  kolaylaştıracak ve mevcut sistemlerin daha büyük bir ağ içinde entegrasyonunun sonuçlarını analiz edecek çalışmalar yapılması büyük önem taşımaktadır.

Raylı ulaşım sistemlerinin tasarım ve analizinde simülasyon büyük bir önem taşımaktadır. Simülasyon yardımı ile güç sistemi boyutlandırılabilmekte, istenilen optimizasyon çalışmaları yapılabilmekte, olası problemler daha sistem inşa edilmeden görülerek çözülmekte ve sonuç olarak maliyette önemli azalmalar sağlanabilmektedir. Bu bildiride DC beslemeli raylı sistemlerin simülasyonu sırasında dikkat edilmesi gereken noktalara değinilerek bu konuda geliştirilmiş olan bir program tanıtılacaktır.