YAYINLAR
Şehiriçi Raylı Ulaşım Sistemlerinde Ray Gerilimi ve Sızıntı Akımı Problemleri

Yazar(lar):     

K Çolak, S Açıkbaş ve M T Söylemez

Konferans:     

Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi

Yer:     

İstanbul

Tarih:     

Eylül 2005

Anahtar Kelimeler:     

Raylı sistemler, ray gerilimi, sızıntı akımı.

Özet:     

Toplu taşıma sistemlerinde en iyi alternatif olarak görülen raylı ulaşım sistemleri, ray gerilimi ve sızıntı akımı gibi problemleri beraberinde getirmektedir. Ray gerilimi canlı hayatı için tehlike oluştururken, sızıntı akımı ray ve hat civarında bulunan metalik yapılar üzerinde korozyona neden olmaktadır. Bu bildiride ray gerilimi ve sızıntı akımının etkilerini azaltacak yöntemler üzerinde durulmuş ve DC beslemeli raylı sistemlerdeki topraklama sistemlerinin etkisi incelenmiştir. Problemin çözümündeki sayısal yöntemden kısaca bahsedilerek örnek bir uygulamada farklı topraklama şekillerine ve iki farklı besleme gerilimine göre sızıntı akımı ve ray gerilimi değerleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda topraksız sistemlerin bazı güvenlik önlemlerinin alınması ile birlikte daha iyi bir çözüm olduğu görülmüştür.