REFERANSLAR
REFERANSLAR

RailSis bir çok projede hizmet vermiştir. Bunlar arasında yeni hat yapım projeleri büyük yer tutmaktadır. Ayrıca, mevcut hatlarda gerçekleştirilecek iyileştime ve geliştirme projelerinde ve enerji verimliliği çalışmalarında bulunmuştur. Fizibilite çalışmaları ve elektromekanik sistemler konusunda da danışmanlıklar vermiştir.SimuX'un kullanıldığı veya RailSis'in dahil olduğu projelerden bazıları aşağıda verilmiştir.