HİZMETLERİMİZ
Mühendislik
Raylı sistem tasarımının amacı, yatırımın en kısa sürede geri dönüşünü sağlayan ve uzun yıllar işletmecinin ihtiyaçlarını karşılayan tamamıyla bütünleşik bir raylı sistemin ortaya konulmasıdır. Tasarımda her bir bileşen dikkatle seçilmeli ve tüm alt sistemler birlikte sorunsuz bir şekilde çalışmalıdır.

RailSis gelişmiş araçları ve kapsamlı deneyimini kullanarak gereksinimleri karşılayan ve standartlara uygun pratik çözümleri yönelik tasarımlar geliştirmektedir. Müşterilerimizin riskleri yönetmelerinde, maliyetleri kontrol etmelerinde, ve yolcularına güvenle, güvenilir ve verimli raylı sistemler ile hizmet etmelerinde destek vermekteyiz. Hizmetlerimiz planlama, ön ve final tasarım, şartname yazımı, satınalma stratejesinin belirlenmesi, teklif değerlendirme ve tasarım gözden geçirmeyi kapsamaktadır.

  • Cer gücü sistemi
  • Katener sistemi
  • Enerji verimliliği
  • Sinyalizasyon ve tren kontrolü
Cer Gücü Besleme Sistemi

RailSis cer gücü elektrifikasyon sistemlerinde, cer gücü trafo merkezleri, enerji iletim ve dağıtım sistemlerini kapsayan  geniş bir alanda uzmanlaşmış bir firmadır. Cer gücü dağıtım sistemlerindeki tecrübemiz 3. Ray, Troleybüs ve Rijit sistemler dahil katener sistemlerini kapsamaktadır.

RailSis firmasının cer gücü sistemleri alanındaki yetenekleri arasında planlama, bilgisayar modelleme ve son derece güçlü olan SimuX yazılımı ile simülasyon çalışmaları, tasarım kriterlerinin ve şartnamelerin yazılması, ve tasarım gözden geçirme bulunmaktadır.

Katener Sistemleri

RailSis katener sistemlerinin planlama, tasarım ve maliyet tahmini hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Bu sistemler cadde tramvayından ana hat demiryolu sistemlerine kadar tüm yelpazeyi kapsamaktadır. Hizmetlerimiz katener sistemlerinin tasarımı, elektriki ve mekaniki bölümlendirilmesi, direk ve taşıyıcı sistem yüklenme hesaplamaları, dezekzaman planın oluşturulmasını kapsamaktadır.

Güçlü bilgisayar simülasyon programları ile katener sisteminin kesit yeterliliği, gerilim düşüm miktarları ve trafo merkezleri adetlerinin optimizasyonunu gerçekleştirebilmekteyiz.

Enerji Verimliliği

RailSis raylı sistemlerdeki güç talebinin yönetimi ve enerji tüketiminin azaltılmasında kullandığı yenilikçi ve lider yetenekleri ile “yeşil” olan raylı sistemlerin daha da düşük karbon izine sahip olması için çalışmakta ve projeler yapmaktadır.

RailSis, SimuX yazılımı ile raylı sistemlerde kullanılan veya kullanılması planlanan enerji verimliliği stratejilerinin test edilmesi ve bu stratejilerin faydalarının rakama dökülmesini sağlamaktadır.