HİZMETLERİMİZ
İşletme Analizi & Simülasyon
Mevcut sistemlerin güvenirliliğinin arttırılması için en uygun çözümün bulunmasını ve mevcut bir sistemde kapasite arttırımını sağlayacak sistem genişletilmesi/uzatılması projelerinin maliyetlerinin belirlenmesini gerçekleştirebiliriz.

İşletme analizine yönelik yeteneklerimiz fizibilite çalışmaları, servis/işletme planı geliştirilmesi, yolculuk süresi tahminleri, raylı sistem ağının simülasyonu ve kapasite analizi, araç filo ihtiyaçlarının belirlenmesi, maliyet-fayda analizleri, enerji tasarrufu çalışmaları, alternatiflerin değerlendirilmesi, ve kavramsal tasarım geliştirilmesini kapsamaktadır. Bütünleşik tren performans/işletme-cer gücü-sinyalizasyon sistem simülatörü olan SimuX simülasyon yazılımını kullanarak bu çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz.

Raylı sistem işletmeleri planlanmış kapasitelerinin sınırına yaklaştığında (veya aştığında) mevcut veya yeni önerilen işletme planının güvenirliliğinin test  edilmesi gerekir. Bu durumlarda işletme analizi simülasyonu değerli bir araçtır. SimuX bu tip analizlerin gerçekleştirilmesini desteklemektedir. Deterministik veya stokastik şartlar altında işletme analizlerini gerçekleştirebilmekteyiz.

Simülasyonları tek tren için yapabildiğimiz gibi çok hatlı – çok trenli durumlar için de yapabilmekteyiz. Bu simülasyonları sadece temel tren performans değerlendirmesi için yapabildiğimiz gibi cer gücü sistemi ile birlikte de gerçekleyebilmekteyiz.

RailSis en fazla enerji tasarrufu sağlayan (boşta gitme vb.) stratejilerin belirlenmesinde destek verebilmektedir. Aşağıda bir DE lokomotif ile çekilen bölgesel tren için gerçekleştirilen boşta gitme çalışmasından örnek verilmiştir. İlk grafik simülasyon çalışmasından hız-zaman eğrisinin çıktısı olup ikinci grafik ise saha ölçümünde loko üzerindeki kayıt cihazından alınmış eğriyi göstermektedir. Tren yaklaşık 110. saniyede  boşa alınmıştır.


Saha ölçümlerinin simülasyon çıktıları ile çok büyük oranda örtüşmekte olduğu görülebilir. Bu çalışma ile motorin tüketiminde ciddi azalma sağlanmıştır.

Farklı boşta gitme senaryoları araştırılarak tabii seyir süresi içinde kalan en iyi sürüş şekli belirlenmektedir. Bu amaçla, SimuX birden fazla boşta gitme bölgelerinin tanımlanmasına izin vermektedir. Aşağıda aynı güzergah için tam gaz ve 2 farklı boşta gitme sürüş stratejisi hattın eğim profili ile birlikte verilmiştir.Mevcut bir sisteme yeni bir araç alınacağı zaman bu araçların sistem üzerine etkilerini belirleyebilmekteyiz. Hız – zaman eğileri, enerji tüketimleri, cer gücü ve katener sistemleri üzerine olacak etkileri detaylı şekilde inceleyebilmekteyiz.

Benzer şekilde otoritelere araç alım ihalelerinde, farklı araçların aynı hat üzerindeki enerji tüketim maliyetlerini gerçekçi şekilde hesaplayarak ömür maliyetlerinin belirlenmesinde yardımcı olabilmekteyiz.

Hizmetlerimiz arasında işletmesel açısından en uygun hat tasarımının bulunması, teyid edilmesi de bulunmaktadır. Farklı güzergah tasarımlarının  yolculuk sürelerini ve kapasite (tren işletme sıklığı-headway) analiz ederek demiryollarına ve ulaşım otoritelerine en maliyet etkin tasarımları gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktayız.

RailSis’in kullandığı SimuX yazılımı tek tren için yapabildiğimiz gibi çok hatlı – çok trenli durumlar için de yapabilmektedir. Bu simülasyonları sadece temel tren performans değerlendirmesi için yapabildiğimiz gibi cer gücü sistemi ile birlikte de dikkate alarak işletmesel gereksinimlerin analizini de gerçekleyebilmekteyiz.