SimuX Uygulamaları
Acil Durum ve Arıza Senaryolarında Performans Değerlendirmesi
Raylı sistem bileşenlerinin detaylı modelleri ve hızlı algoritması ile SimuX her durum altında trenin verilen bir güzergah üzerinde hangi performans ile çalışabileceğini, planlanan yolculuk süresi içinde seyahatini tamamlayabileceğini saptayabilir.

Çok dik çıkışın bulunduğu bölgedeki trafo merkezinin arızalanması durumunda trenlerin hız grafikleri