SimuX Uygulamaları
Raylı Sistem Araç Alımında Destek
Trenin ağırlığı ile gücü arasında bir ilişki mevcuttur. Aracın kullanılması planlanan hatta enerji tüketimi ne olacaktır? Çoklu tren işletme koşullarında regenere edilen enerjinin ne kadarı kullanılacak ne kadarı dirençlerde yakılacaktır?

Araç istenen işletme kriterlerini sağlayabilecek midir?

Trene motorlu veya treyler bir araç daha eklenirse ne olur?

DMU’da motorlardan bir veya bir kaçının kapatılmasının etkisi ne olur?

Ranfor lokomotifi ile çekilecek yük treninin elektrifikasyon sistemi üzerine etkisi ne olur?"

Yukarıda verilenler ve benzeri soruların cevabı SimuX’un kullandığı araç kütüphanesi ve yeni araçların tanıtılmasında sağladığı esneklik ile kolaylıkla bulunabilmektedir.