SimuX Uygulamaları
Güzergah Optimizasyonu
Yeni sistem ve uzatma projelerinde, çok sayıda alternative güzergah planı oluşturulabilir. Hangi güzergah enerji tüketimi ve yolculuk süresi arasında optimum dengeyi sağlayacaktır? SimuX’un güzergah verilerini dışarıdan farklı formatta esnek ve hızlı modelleme yeteneği ile farklı bir çok alternatif güzergah değerlendirmesi kısa zamanda yapılabilir.Üst grafik bir metro trenine ait hız-yer eğrisini uyması gereken hız sınırları ile birlikte vermektedir. Alttaki grafik ise hattın eğim profilini ve istasyonların yerlerini göstermektedir.Tek hat işletmeciliği yapılan bir hat için elde edilen örnek trengraf