SimuX Uygulamaları
SimuX - Raylı Sistem Simülatörü
Bir raylı toplu ulaşım sisteminin bütün bileşenleri ile birlikte simülasyonunu gerçekleştirebilen SimuX programı İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. M. Turan Söylemez tarafından geliştirilmiştir. Geliştirme çalışmaları sektörün ihtiyacı doğrultusunda sürekli devam etmektedir.

SimuX bir çok projede, gerek yapım aşamasında gerekse işletmeye açılmış hatların yeni oluşacak olan koşullara göre sınanmasında kullanılmış ve elde edilen sonuçlar gerçek değerlere büyük yakınlık gösterdiği teyit edilmiştir. Yazılım kullanılarak 30’a yakın bilimsel çalışma gerçekleştirilerek Ulusal ve Uluslararası platformlarda yayınlanmış ve sunulmuştur.

Ulaşım sistemlerinin simülasyonunda gerçekçi sonuçlar elde etmek için yüzlerce parametrenin doğru şekilde modele girilmesi gereklidir. Giriş parametreleri hatlar, cer gücü besleme sistemi, katener sistemi, ray gerilimi sınırlama cihazı (VLD) gibi koruma cihazları, kullanılacak araç(ların) karakteristikleri ve işletme verileri ve sınırlamalarından oluşmaktadır.Piyasada bulunan bir çok farklı simülasyon yazılımının aksine SimuX her bir adımda hem tren performans hem de elektrik yük akışına ilişkin çözümleri birlikte yapmaktadır. Tren geriliminin değişmesi trenin performansına etki etmektedir. Dolayısı ile gerilim azaldığında trenin üretebildiği cer kuvveti dolayısı ile ivmelenmesi ve hızlanması azalmaktadır. Trenin elektrifikasyon sisteminden çektiği güç de azalarak gerilim düşümünün daha da kötüleşmesinin önüne geçilmekte ve tren bir miktar performans kaybetse de yoluna devam edebilmektedir.

SimuX bu lineer olmayan kontrol fonksiyonunu modeline hem motor hem de regeneratif frenleme modları için doğru şekilde dahil ederek oluşan performans kaybının seviyesini hassas bir şekilde belirleyebilmektedir. SimuX yardımı ile tren yığılmalarının cer gücü sistemi üzerine etkileri analiz edilebilmekte ve cer gücü sisteminin çok trenin eş zamanlı harekete geçmesini kaldırıp kaldıramadığını inceleyebilmektedir.

Ana hat demiryolu sistemlerinde uyulması gereken EN50388 standardında belirtilen faydalı ortalama gerilim değeri SimuX yardımı ile hesaplanabilmektedir.

Düşük gerilim altında tren davranışlarını ve VLD sistemini doğru şekilde modellemesi ile SimuX komşu iki trafo merkezinin devre dışı kalması gibi en kötü senaryolarda dahi başarılabilecek tren işletim sıklığını bulabilmektedir.

Çok sayıda farklı tren tipi ve kompozisyonunu aynı simülasyon modeline dahil etmesiyle SimuX bütünleşik işletme planlarının geliştirilmesini ve optimizasyonunu desteklemektedir.

Bu ve benzeri dinamik simülasyon opsiyonları ile SimuX sistemlerin aşırı boyutlandırılmasının önüne geçerek simülasyon tabanlı yatırımların kararlarının doğruluğunu temin etmektedir.

www.simulatorx.com